Diskusie o budúcnosti Európy v Európskom parlamente v obdobı́ 2018 - 2019: Súhrn prejavov hláv štátov alebo predsedov vlád EUÚ

08-05-2019

Týmto dokumentom sa uzatvára séria štyroch brífingov o diskusiách o budúcnosti Európy, na ktorých boli vysvetlené názory rôznych hláv štátov alebo predsedov vlád, ktorí vystúpili na plenárnych zasadnutiach Európskeho parlamentu od januára 2018 do apríla 2019. V prvej časti dokumentu sú vo všeobecnosti opísané oblasti, v ktorých sa rečníci navzájom približovali alebo od seba vzďaľovali, trendy v rámci riešených tém a predložené návrhy. V druhej časti ponúka tento dokument výňatky z niektorých významných vyhlásení rečníkov, ako aj podrobnejšiu analýzu ich stanovísk k týmto kľúčovým oblastiam politiky: hospodárska a menová únia, migrácia, sociálne otázky, medzinárodný obchod, zmena klímy a energetika, bezpečnosť a obrana, ďalší viacročný finančný rámec a inštitucionálne otázky.

Týmto dokumentom sa uzatvára séria štyroch brífingov o diskusiách o budúcnosti Európy, na ktorých boli vysvetlené názory rôznych hláv štátov alebo predsedov vlád, ktorí vystúpili na plenárnych zasadnutiach Európskeho parlamentu od januára 2018 do apríla 2019. V prvej časti dokumentu sú vo všeobecnosti opísané oblasti, v ktorých sa rečníci navzájom približovali alebo od seba vzďaľovali, trendy v rámci riešených tém a predložené návrhy. V druhej časti ponúka tento dokument výňatky z niektorých významných vyhlásení rečníkov, ako aj podrobnejšiu analýzu ich stanovísk k týmto kľúčovým oblastiam politiky: hospodárska a menová únia, migrácia, sociálne otázky, medzinárodný obchod, zmena klímy a energetika, bezpečnosť a obrana, ďalší viacročný finančný rámec a inštitucionálne otázky.