Parlamentný dohľad nad bezpečnostnými a spravodajskými agentúrami v Európskej únii

15-06-2011

V tejto štúdii sa hodnotí dohľad parlamentov a špecializovaných mimoparlamentných dozorných orgánov nad národnými bezpečnostnými a spravodajskými agentúrami s cieľom určiť osvedčené postupy, ktoré môžu sformovať prístup Európskeho parlamentu k posilneniu dohľadu nad Europolom, Eurojustom, Frontexom a v menšej miere nad Sitcenom. Štúdia obsahuje návrh niekoľkých podrobných odporúčaní (aj v oblasti prístupu k utajovaným informáciám), ktoré sú sformulované na základe hĺbkového posúdenia: 1) súčasných funkcií a právomocí týchto štyroch orgánov, 2) súčasných dohôd týkajúcich sa dohľadu Európskeho parlamentu, spoločných dozorných orgánov a národných parlamentov nad týmito orgánmi a 3) právnych a inštitucionálnych rámcov pre parlamentný a špecializovaný dohľad nad bezpečnostnými a spravodajskými agentúrami v členských štátoch EÚ a v iných významných demokratických krajinách.

V tejto štúdii sa hodnotí dohľad parlamentov a špecializovaných mimoparlamentných dozorných orgánov nad národnými bezpečnostnými a spravodajskými agentúrami s cieľom určiť osvedčené postupy, ktoré môžu sformovať prístup Európskeho parlamentu k posilneniu dohľadu nad Europolom, Eurojustom, Frontexom a v menšej miere nad Sitcenom. Štúdia obsahuje návrh niekoľkých podrobných odporúčaní (aj v oblasti prístupu k utajovaným informáciám), ktoré sú sformulované na základe hĺbkového posúdenia: 1) súčasných funkcií a právomocí týchto štyroch orgánov, 2) súčasných dohôd týkajúcich sa dohľadu Európskeho parlamentu, spoločných dozorných orgánov a národných parlamentov nad týmito orgánmi a 3) právnych a inštitucionálnych rámcov pre parlamentný a špecializovaný dohľad nad bezpečnostnými a spravodajskými agentúrami v členských štátoch EÚ a v iných významných demokratických krajinách.

Externý autor

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)