Finančné nástroje na dopravnú infraštruktúru EÚ

15-06-2012

Táto štúdia poskytuje prehľad o najdôležitejších súčasných a budúcich finančných nástrojoch a zdrojoch na podporu dopravnej infraštruktúry EÚ, najmä transeurópskych dopravných sietí (TEN-T). Okrem toho obsahuje analytickejšiu úvahu o týchto nástrojoch z hľadiska zmien súvisiacich so základným rámcom politiky.

Táto štúdia poskytuje prehľad o najdôležitejších súčasných a budúcich finančných nástrojoch a zdrojoch na podporu dopravnej infraštruktúry EÚ, najmä transeurópskych dopravných sietí (TEN-T). Okrem toho obsahuje analytickejšiu úvahu o týchto nástrojoch z hľadiska zmien súvisiacich so základným rámcom politiky.

Externý autor

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)