Preskúmanie dlhých a ťažkých nákladných vozidiel - Hlavné otázky a prípadové štúdie

15-11-2013

V tejto štúdii sa uvádza analýza súčasnej evidencie záznamov o dlhých a ťažkých vozidlách a prípadný vplyv povolenia používania týchto tzv. megatrucks v EÚ – ako v prípade Fínska a Švédska, ktoré už povolili ich prevádzku v bežnej doprave. Táto štúdia je založená na preskúmaní literatúry o významnom výskume v tejto oblasti, ako aj na prípadových štúdiách zameraných na skúsenosti s dlhými a ťažkými vozidlami v piatich členských štátoch, v ktorých sú tieto vozidlá povolené alebo skúšané. Okrem toho sa uvádza analýza štatistických údajov a posudzuje sa vplyv tzv. megatrucks v súvislosti s cieľmi EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy a emisií skleníkových plynov.

V tejto štúdii sa uvádza analýza súčasnej evidencie záznamov o dlhých a ťažkých vozidlách a prípadný vplyv povolenia používania týchto tzv. megatrucks v EÚ – ako v prípade Fínska a Švédska, ktoré už povolili ich prevádzku v bežnej doprave. Táto štúdia je založená na preskúmaní literatúry o významnom výskume v tejto oblasti, ako aj na prípadových štúdiách zameraných na skúsenosti s dlhými a ťažkými vozidlami v piatich členských štátoch, v ktorých sú tieto vozidlá povolené alebo skúšané. Okrem toho sa uvádza analýza štatistických údajov a posudzuje sa vplyv tzv. megatrucks v súvislosti s cieľmi EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy a emisií skleníkových plynov.

Externý autor

James Steer, Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Christoph Vollath, Roberta Frisoni, Fabrizio Carippo and Davide Ranghetti (Steer Davies Gleave)