Cestná nákladná doprava: Prečo prepravcovia EÚ uprednostňujú nákladné vozidlo pred vlakom

16-03-2015

Toto je posúdenie vplyvov na výber spôsobu dopravy prepravcami v EÚ, v ktorom sa zdôrazňuje, prečo často uprednostňujú cestnú pred železničnou dopravou. Štúdia na základe analýzy dlhodobých trendov nákladnej dopravy, niekoľkých národných prípadových štúdií (Nemecko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko) a rozhovorov s aktérmi odvetvia skúma hlavné východiskové faktory prispievajúce k výberu nákladnej dopravy. Záverečná kapitola poskytuje odporúčania, pokiaľ ide o kľúčové prvky účinnej stratégie na stimulovanie využívania železničnej dopravy, na základe poučenia z predchádzajúcich skúseností v tejto oblasti politiky.

Toto je posúdenie vplyvov na výber spôsobu dopravy prepravcami v EÚ, v ktorom sa zdôrazňuje, prečo často uprednostňujú cestnú pred železničnou dopravou. Štúdia na základe analýzy dlhodobých trendov nákladnej dopravy, niekoľkých národných prípadových štúdií (Nemecko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko) a rozhovorov s aktérmi odvetvia skúma hlavné východiskové faktory prispievajúce k výberu nákladnej dopravy. Záverečná kapitola poskytuje odporúčania, pokiaľ ide o kľúčové prvky účinnej stratégie na stimulovanie využívania železničnej dopravy, na základe poučenia z predchádzajúcich skúseností v tejto oblasti politiky.

Externý autor

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra