Vzdelávanie dospelých a otvorené vzdelávacie zdroje

15-09-2015

Táto štúdia skúma súčasné využívanie otvorených vzdelávacích zdrojov v rámci vzdelávania dospelých, posudzuje ich potenciál a so zreteľom na politické rámce Európskej komisie formuluje odporúčania politických opatrení. Zahŕňa nový výskum týkajúci sa viac ako 12 členských štátov, pričom využíva syntézu existujúceho výskumu z celého radu projektov vrátane POERUP (Policies for OER Uptake – politiky pre zavádzanie otvorených vzdelávacích zdrojov) a štúdie z obdobia 2014 – 2015 o spoločných otvorených vzdelávacích zdrojoch realizovanej pre Spoločné výskumné centrum, rozšírenej o dve novšie štúdie realizované pre Spoločné výskumné centrum a program celoživotného vzdelávania.

Táto štúdia skúma súčasné využívanie otvorených vzdelávacích zdrojov v rámci vzdelávania dospelých, posudzuje ich potenciál a so zreteľom na politické rámce Európskej komisie formuluje odporúčania politických opatrení. Zahŕňa nový výskum týkajúci sa viac ako 12 členských štátov, pričom využíva syntézu existujúceho výskumu z celého radu projektov vrátane POERUP (Policies for OER Uptake – politiky pre zavádzanie otvorených vzdelávacích zdrojov) a štúdie z obdobia 2014 – 2015 o spoločných otvorených vzdelávacích zdrojoch realizovanej pre Spoločné výskumné centrum, rozšírenej o dve novšie štúdie realizované pre Spoločné výskumné centrum a program celoživotného vzdelávania.

Externý autor

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)