Implementácia politiky súdržnosti v období rokov 2014-2020: Príprava a administratívne kapacity členských štátov

15-09-2014

Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť administratívne kapacity členských štátov na implementáciu politiky súdržnosti v období rokov 2014 – 2020 a uskutočnené prípravné opatrenia na administratívnej úrovni s cieľom úspešne začať programové obdobie. Štrnásť prípadových štúdií ukazuje, že na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov prebieha príprava zjednodušujúcich opatrení vychádzajúcich zo skúseností z minulých období, ale že účinné a efektívne riadenie európskych štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 – 2020 bude pre vnútroštátne a regionálne orgány aj naďalej náročnou úlohou z administratívneho hľadiska.

Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť administratívne kapacity členských štátov na implementáciu politiky súdržnosti v období rokov 2014 – 2020 a uskutočnené prípravné opatrenia na administratívnej úrovni s cieľom úspešne začať programové obdobie. Štrnásť prípadových štúdií ukazuje, že na úrovni EÚ aj na úrovni členských štátov prebieha príprava zjednodušujúcich opatrení vychádzajúcich zo skúseností z minulých období, ale že účinné a efektívne riadenie európskych štrukturálnych a investičných fondov v období 2014 – 2020 bude pre vnútroštátne a regionálne orgány aj naďalej náročnou úlohou z administratívneho hľadiska.

Externý autor

Herta Tödtling-Schönhofer, Christine Hamza and Alice Radzyner (Metis GmbH) ; John Bachtler, Stefan Kah and Carlos Mendez (EPRC University)