Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania

15-07-2015

Štúdia zameraná na pochopenie koncepcie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v európskom kontexte, vypracovaná na základe dvoch prieskumov, analýzy úlohy digitálneho vzdelávania, desiatich národných správ z európskych krajín a siedmich správ z mimoeurópskych krajín. Výsledkom štúdie sú závery a odporúčania týkajúce sa budúcnosti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v Európe, ktoré vychádzajú z národných správ a metódy Delphi, ktorých autormi sú experti v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania.

Štúdia zameraná na pochopenie koncepcie internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v európskom kontexte, vypracovaná na základe dvoch prieskumov, analýzy úlohy digitálneho vzdelávania, desiatich národných správ z európskych krajín a siedmich správ z mimoeurópskych krajín. Výsledkom štúdie sú závery a odporúčania týkajúce sa budúcnosti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania v Európe, ktoré vychádzajú z národných správ a metódy Delphi, ktorých autormi sú experti v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania.

Externý autor

Hans de Wit and Fiona Hunter (Centre for Higher Education Internationalisation - CHEI) ; Laura Howard (European Association for International Education - EAIE) ; Eva Egron-Polak (International Association of Universities - IAU)