Výskum podľa typu publikácie

At a glance logo

V stručnosti

Séria „V stručnosti“

(1-2 strany)

Briefing logo

Briefing

Séria „Briefing“

(3-10 strán)

In depth analysis logo

Hĺbková analýza

Séria „Hĺbková analýza“

(11-36 strán)

Study logo

Štúdia

Séria „Štúdia“

(37 a viac strán )

Factsheets logo

Informačné listy o Európskej únii

Séria „Informačné listy o Európskej únii“

Nadchádzajúce podujatia

11-06-2020
CONT Public Hearing: Implementation of EU funds
Vypočutie -
CONT
11-06-2020
STOA Roundtable on Digital Sovereign Identity
Seminár -
STOA
15-06-2020
EPRS online Book Talk | A Certain Idea of France: The life of Charles de Gaulle
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri