Výskum podľa typu publikácie

At a glance logo

V stručnosti

Séria „V stručnosti“

(1-2 strany)

Briefing logo

Briefing

Séria „Briefing“

(3-10 strán)

In depth analysis logo

Hĺbková analýza

Séria „Hĺbková analýza“

(11-36 strán)

Study logo

Štúdia

Séria „Štúdia“

(37 a viac strán )

Factsheets logo

Informačné listy o Európskej únii

Séria „Informačné listy o Európskej únii“

Nadchádzajúce podujatia

21-09-2020
Women on Boards
Vypočutie -
FEMM
22-09-2020
How to secure access to COVID-19 vaccines for EU citizens
Vypočutie -
ENVI ITRE
23-09-2020
EPRS online policy roundtable: The United Nations at 75
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri