2

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Transatlantické vzťahy: USA a Kanada

01-02-2018

EÚ, USA aj Kanada vyznávajú hodnoty demokracie, ľudských práv a hospodárskej a politickej slobody a rovnako sa prelínajú aj ich záujmy v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda a dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou nadobudli platnosť v roku 2017. Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA sa zastavili v roku 2017. S cieľom odstrániť priemyselné clá Rada prijala 15. apríla 2019 smernice na rokovania.

EÚ, USA aj Kanada vyznávajú hodnoty demokracie, ľudských práv a hospodárskej a politickej slobody a rovnako sa prelínajú aj ich záujmy v oblasti zahraničnej politiky a bezpečnosti. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda a dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou nadobudli platnosť v roku 2017. Rokovania o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA sa zastavili v roku 2017. S cieľom odstrániť priemyselné clá Rada prijala 15. apríla 2019 smernice na rokovania.

Zahraničná politika: ciele, nástroje a dosiahnuté výsledky

01-01-2018

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola ustanovená v roku 1993 a odvtedy bola posilnená následne uzatvorenými zmluvami. V súčasnosti Parlament kontroluje SZBP a prispieva k jej rozvoju, najmä podporou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), osobitných zástupcov EÚ (OZEÚ) a delegácií EÚ. Rozpočtové právomoci Parlamentu formujú rozmer a rozsah pôsobnosti SZBP, ako aj finančných nástrojov EÚ, ktoré podporujú zahraničné aktivity EÚ.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola ustanovená v roku 1993 a odvtedy bola posilnená následne uzatvorenými zmluvami. V súčasnosti Parlament kontroluje SZBP a prispieva k jej rozvoju, najmä podporou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), osobitných zástupcov EÚ (OZEÚ) a delegácií EÚ. Rozpočtové právomoci Parlamentu formujú rozmer a rozsah pôsobnosti SZBP, ako aj finančných nástrojov EÚ, ktoré podporujú zahraničné aktivity EÚ.