10

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead

08-10-2019

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

Study in Focus: Labour Mobility and recognition

04-09-2019

An overview of the main findings and recommendations of the study "Labour mobility and recognition in the regulated professions" prepared for the Committee on Employment and Social affairs (EMPL).

An overview of the main findings and recommendations of the study "Labour mobility and recognition in the regulated professions" prepared for the Committee on Employment and Social affairs (EMPL).

Služby tematických sekcií (Výbor EMPL pod drobnohľadom)

14-06-2019

Tematická sekcia A poskytuje vysokokvalitné odborné znalosti, aktuálnu analýzu a nezávislý výskum výborom, ktoré podporuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Táto brožúra sa zameriava na služby tematickej sekcie pre výbor EMPL.

Tematická sekcia A poskytuje vysokokvalitné odborné znalosti, aktuálnu analýzu a nezávislý výskum výborom, ktoré podporuje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE a IMCO. Táto brožúra sa zameriava na služby tematickej sekcie pre výbor EMPL.

Lessons from ESF for ESF+: Workshop summary report

28-09-2018

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

Boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii

01-04-2018

Podporovaním členských štátov v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii sa Európska únia usiluje posilňovať inkluzívny charakter a súdržnosť európskej spoločnosti a umožniť všetkým občanom rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom.

Podporovaním členských štátov v boji proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii sa Európska únia usiluje posilňovať inkluzívny charakter a súdržnosť európskej spoločnosti a umožniť všetkým občanom rovnaký prístup k príležitostiam a zdrojom.

Sociálny dialóg

01-02-2018

Sociálny dialóg je základným prvkom európskeho sociálneho modelu. Umožňuje sociálnym partnerom (zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov), aby aktívne prispievali k formovaniu európskej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, a to aj prostredníctvom dohôd.

Sociálny dialóg je základným prvkom európskeho sociálneho modelu. Umožňuje sociálnym partnerom (zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov), aby aktívne prispievali k formovaniu európskej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, a to aj prostredníctvom dohôd.

Právo pracovníkov na informácie, konzultácie a účasť v rozhodovaní

01-02-2018

Európska únia dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti práv pracovníkov na informácie a konzultácie prijímaním minimálnych požiadaviek vo forme smerníc alebo prostredníctvom opatrení určených na podporu spolupráce medzi členskými štátmi.

Európska únia dopĺňa činnosti členských štátov v oblasti práv pracovníkov na informácie a konzultácie prijímaním minimálnych požiadaviek vo forme smerníc alebo prostredníctvom opatrení určených na podporu spolupráce medzi členskými štátmi.

Sociálne zabezpečenie v iných členských štátoch EÚ

01-02-2018

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia zjednodušuje voľný pohyb osôb v rámci EÚ. Zásadná reforma právnych predpisov v tejto oblasti bola vykonaná v roku 2010 a bola doplnená ďalšími právnymi aktmi, ktorými sa zlepšuje ochrana práv mobilných pracovníkov. V roku 2016 Komisia zahrnula návrhy do balíka opatrení v oblasti mobility pracovných síl s cieľom ešte viac reformovať systém a prispôsobiť ho modernej hospodárskej a sociálnej realite v EÚ.

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia zjednodušuje voľný pohyb osôb v rámci EÚ. Zásadná reforma právnych predpisov v tejto oblasti bola vykonaná v roku 2010 a bola doplnená ďalšími právnymi aktmi, ktorými sa zlepšuje ochrana práv mobilných pracovníkov. V roku 2016 Komisia zahrnula návrhy do balíka opatrení v oblasti mobility pracovných síl s cieľom ešte viac reformovať systém a prispôsobiť ho modernej hospodárskej a sociálnej realite v EÚ.

Európsky sociálny fond

01-02-2018

Európsky sociálny fond (ESF) bol založený Rímskou zmluvou s cieľom zlepšiť mobilitu pracovníkov a možnosti zamestnania na spoločnom trhu. Jeho úlohy a prevádzkové pravidlá boli následne revidované tak, aby odrážali vývoj hospodárskej situácie a situácie v oblasti zamestnanosti v členských štátoch, ako aj evolúciu politických priorít definovaných na úrovni EÚ.

Európsky sociálny fond (ESF) bol založený Rímskou zmluvou s cieľom zlepšiť mobilitu pracovníkov a možnosti zamestnania na spoločnom trhu. Jeho úlohy a prevádzkové pravidlá boli následne revidované tak, aby odrážali vývoj hospodárskej situácie a situácie v oblasti zamestnanosti v členských štátoch, ako aj evolúciu politických priorít definovaných na úrovni EÚ.

Partneri