žiadne pripravované akcie

Vypočutia

Podľa článku 193 rokovacieho poriadku má výbor povolenie organizovať vypočutia s odborníkmi v prípade, keď je to dôležité v rámci jeho práce v súvislosti s konkrétnou otázkou. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory odborníkov a viesť diskusie o veľmi dôležitých otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach výborov vrátane programov, plagátov a rečníckych príspevkov.

Semináre

Semináre sú organizované tematickými oddeleniami a spravované v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Nemusia sa nevyhnutne organizovať za účasti verejnosti, ale môžu sa konať počas schôdze výboru.

Semináre umožňujú poslancom prekladať otázky odborníkom a vymieňať si s nimi názory na otázky súvisiace s činnosťou Parlamentu alebo názory na aktuálne témy.

Ostatné podujatia

Všetky ostatné udalosti týkajúce sa politiky.