Prvi steber skupne kmetijske politike: I – Skupna ureditev trgov (SUT) kmetijskih proizvodov

01-04-2018

Skupna ureditev trgov ureja tržne ukrepe, določene v okviru skupne kmetijske politike. Po zaporednih reformah je bilo leta 2007 21 skupnih ureditev trgov združenih v eno samo ureditev za vse kmetijske proizvode. Sočasno se je skupna kmetijska politika zaradi teh reform postopno bolj usmerila na trge, zmanjšal pa se je tudi obseg intervencijskih mehanizmov, ki se zdaj obravnavajo kot „varnostne mreže“ in se uporabljajo zgolj v primeru krize.

Skupna ureditev trgov ureja tržne ukrepe, določene v okviru skupne kmetijske politike. Po zaporednih reformah je bilo leta 2007 21 skupnih ureditev trgov združenih v eno samo ureditev za vse kmetijske proizvode. Sočasno se je skupna kmetijska politika zaradi teh reform postopno bolj usmerila na trge, zmanjšal pa se je tudi obseg intervencijskih mehanizmov, ki se zdaj obravnavajo kot „varnostne mreže“ in se uporabljajo zgolj v primeru krize.