Prvi steber skupne kmetijske politike: II – Neposredna plačila kmetom

01-04-2018

Reforma leta 2003 in sistematski pregled leta 2009 sta ločila večji del neposredne pomoči. Uredba (EU) št. 1307/2013 predstavlja enovit temeljni akt in celosten predpis za neposredna plačila kmetom, ki so bolj ciljno usmerjena, pravičnejša in bolj „zelena“.

Reforma leta 2003 in sistematski pregled leta 2009 sta ločila večji del neposredne pomoči. Uredba (EU) št. 1307/2013 predstavlja enovit temeljni akt in celosten predpis za neposredna plačila kmetom, ki so bolj ciljno usmerjena, pravičnejša in bolj „zelena“.