Upravljanje ribištva v EU

01-01-2018

Upravljanje ribištva v okviru skupne ribiške politike temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega izkoriščanja morskih bioloških virov ter dolgoročne vzdržnosti ribiškega sektorja. V ta namen je Evropska unija sprejela zakonodajo, ki ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov, omejitve ribolovnega napora in tehnične ukrepe.

Upravljanje ribištva v okviru skupne ribiške politike temelji na potrebi po zagotavljanju okoljsko trajnostnega izkoriščanja morskih bioloških virov ter dolgoročne vzdržnosti ribiškega sektorja. V ta namen je Evropska unija sprejela zakonodajo, ki ureja dostop do voda Unije, razporejanje in uporabo virov, skupni dovoljeni ulov, omejitve ribolovnega napora in tehnične ukrepe.