Evropsko ribogojstvo

01-01-2018

Evropsko ribogojstvo v nasprotju z naraščajočo svetovno ribogojno proizvodnjo stagnira. Komisija je ta trend skušala ublažiti z objavo dveh sporočil s strategijama za razvoj evropskega ribogojstva, enega leta 2002, drugega pa leta 2009. Strategiji iz leta 2002 ni uspelo okrepiti evropskega ribogojstva, trg in ribogojno industrijo pa je prizadela tudi svetovna gospodarska kriza. Zato je Komisija leta 2013 objavila tretje sporočilo, katerega namen je doseči trajnostni razvoj akvakulture EU in predlagati strateške smernice.

Evropsko ribogojstvo v nasprotju z naraščajočo svetovno ribogojno proizvodnjo stagnira. Komisija je ta trend skušala ublažiti z objavo dveh sporočil s strategijama za razvoj evropskega ribogojstva, enega leta 2002, drugega pa leta 2009. Strategiji iz leta 2002 ni uspelo okrepiti evropskega ribogojstva, trg in ribogojno industrijo pa je prizadela tudi svetovna gospodarska kriza. Zato je Komisija leta 2013 objavila tretje sporočilo, katerega namen je doseči trajnostni razvoj akvakulture EU in predlagati strateške smernice.