Evropsko ribištvo v številkah

01-01-2018

V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic EU v letu 2017 (preglednica I), delovna mesta v ribištvu (2015), ribogojstvu (2014) in ribiškem predelovalnem sektorju (2016) (preglednica II), proizvodnja, uvoz in izvoz ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2016 (preglednica III), očitna potrošnja ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2016 (preglednica IV) ter sredstva, dodeljena Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo od leta 2014 do leta 2020 (preglednica V).

V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic EU v letu 2017 (preglednica I), delovna mesta v ribištvu (2015), ribogojstvu (2014) in ribiškem predelovalnem sektorju (2016) (preglednica II), proizvodnja, uvoz in izvoz ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2016 (preglednica III), očitna potrošnja ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2016 (preglednica IV) ter sredstva, dodeljena Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo od leta 2014 do leta 2020 (preglednica V).