Skupna prometna politika: pregled

01-02-2018

Prometna politika že več kot 30 let spada med skupne politike EU. Poleg odpiranja prometnih trgov in ustvarjanja vseevropskega prometnega omrežja bo imelo v obdobju do leta 2020 vse večji pomen vprašanje trajnostne mobilnosti, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki ogrožajo prizadevanja Evropske unije za uresničitev njenih podnebnih ciljev.

Prometna politika že več kot 30 let spada med skupne politike EU. Poleg odpiranja prometnih trgov in ustvarjanja vseevropskega prometnega omrežja bo imelo v obdobju do leta 2020 vse večji pomen vprašanje trajnostne mobilnosti, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki ogrožajo prizadevanja Evropske unije za uresničitev njenih podnebnih ciljev.