Izobraževanje in poklicno usposabljanje

01-09-2017

V skladu z načelom subsidiarnosti so za politike izobraževanja in usposabljanja v prvi vrsti odgovorne države članice, EU pa ima izključno podporno vlogo. Vendar pa so nekateri izzivi, na primer staranje družbe, pomanjkanje znanj in spretnosti pri delovni sili, svetovna konkurenca in problematika predšolske vzgoje, skupni vsem državam članicam, zato je na teh področjih potrebno skupno odzivanje, ko države sodelujejo in se učijo druga od druge[1].

V skladu z načelom subsidiarnosti so za politike izobraževanja in usposabljanja v prvi vrsti odgovorne države članice, EU pa ima izključno podporno vlogo. Vendar pa so nekateri izzivi, na primer staranje družbe, pomanjkanje znanj in spretnosti pri delovni sili, svetovna konkurenca in problematika predšolske vzgoje, skupni vsem državam članicam, zato je na teh področjih potrebno skupno odzivanje, ko države sodelujejo in se učijo druga od druge[1].