Čezatlantski odnosi: ZDA in Kanada

01-02-2018

Evropska unija, ZDA in Kanada imajo skupne vrednote, kot so demokracija, človekove pravice, gospodarska in politična svoboda, povezujejo pa jih tudi skupni zunanjepolitični in varnostni interesi. Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado ter sporazum o strateškem partnerstvu sta začela začasno veljati leta 2017. Pogajanja o sporazumu med EU in ZDA o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb so se leta 2017 prekinila. Svet je 15. aprila 2019 sprejel pogajalske smernice za odpravo carin za industrijske izdelke.

Evropska unija, ZDA in Kanada imajo skupne vrednote, kot so demokracija, človekove pravice, gospodarska in politična svoboda, povezujejo pa jih tudi skupni zunanjepolitični in varnostni interesi. Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado ter sporazum o strateškem partnerstvu sta začela začasno veljati leta 2017. Pogajanja o sporazumu med EU in ZDA o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb so se leta 2017 prekinila. Svet je 15. aprila 2019 sprejel pogajalske smernice za odpravo carin za industrijske izdelke.