Pacifik

01-01-2018

Odnos EU s pacifiško regijo ima politične, gospodarske in razvojne razsežnosti. EU je druga največja trgovinska partnerica pacifiške regije in junija 2018 so se začela pogajanja za sklenitev celovitih sporazumov o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. EU partnersko sodeluje s 15 neodvisnimi otoškimi državami Pacifika – pri čemer se osredotoča na razvoj, ribištvo in podnebne spremembe, s štirimi čezmorskimi državami in ozemlji ter Forumom pacifiških otokov.

Odnos EU s pacifiško regijo ima politične, gospodarske in razvojne razsežnosti. EU je druga največja trgovinska partnerica pacifiške regije in junija 2018 so se začela pogajanja za sklenitev celovitih sporazumov o prosti trgovini z Avstralijo in Novo Zelandijo. EU partnersko sodeluje s 15 neodvisnimi otoškimi državami Pacifika – pri čemer se osredotoča na razvoj, ribištvo in podnebne spremembe, s štirimi čezmorskimi državami in ozemlji ter Forumom pacifiških otokov.