Prosti pretok kapitala

01-02-2018

Prosti pretok kapitala je ena od štirih temeljnih svoboščin enotnega trga EU. Ni le najnovejša, ampak – zaradi edinstvene vključitve tretjih držav – tudi najširša. Liberalizacija kapitalskih tokov je napredovala postopoma. Omejitve pretoka kapitala in plačil, tako med državami članicami kot tudi s tretjimi državami, so od začetka leta 2004 na podlagi Maastrichtske pogodbe prepovedane, čeprav lahko obstajajo izjeme.

Prosti pretok kapitala je ena od štirih temeljnih svoboščin enotnega trga EU. Ni le najnovejša, ampak – zaradi edinstvene vključitve tretjih držav – tudi najširša. Liberalizacija kapitalskih tokov je napredovala postopoma. Omejitve pretoka kapitala in plačil, tako med državami članicami kot tudi s tretjimi državami, so od začetka leta 2004 na podlagi Maastrichtske pogodbe prepovedane, čeprav lahko obstajajo izjeme.