Obnovljivi viri energije

01-01-2018

Obnovljivi viri energije (vetrna, sončna in hidroenergija, energija oceanov, geotermalna energija, biomasa in biogoriva) so možno nadomestilo za fosilna goriva in pomagajo znižati emisije toplogrednih plinov, diverzificirati oskrbo z energijo in zmanjšati odvisnost od nezanesljivih in nestanovitnih trgov s fosilnimi gorivi, zlasti z nafto in plinom. V zadnjih letih se je zakonodaja EU za spodbujanje tovrstnih virov energije zelo razvila. Zdaj poteka razprava o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2030.

Obnovljivi viri energije (vetrna, sončna in hidroenergija, energija oceanov, geotermalna energija, biomasa in biogoriva) so možno nadomestilo za fosilna goriva in pomagajo znižati emisije toplogrednih plinov, diverzificirati oskrbo z energijo in zmanjšati odvisnost od nezanesljivih in nestanovitnih trgov s fosilnimi gorivi, zlasti z nafto in plinom. V zadnjih letih se je zakonodaja EU za spodbujanje tovrstnih virov energije zelo razvila. Zdaj poteka razprava o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2030.