Finančna pomoč državam članicam EU

01-02-2018

Mehanizmi za evropsko finančno pomoč so namenjeni ohranjanju finančne stabilnosti EU in evroobmočja, saj lahko finančna stiska v eni od držav članic močno vpliva na makrofinančno stabilnost drugih držav članic. Finančna pomoč je povezana z makroekonomsko pogojenostjo (gre za posojilo, ne za javnofinančno nakazilo), s čimer se zagotovi, da države članice, ki tako pomoč prejemajo, izvedejo potrebne javnofinančne, gospodarske, strukturne in nadzorne reforme. O reformah se doseže dogovor in določijo se v specifičnih dokumentih (memorandumi o soglasju), ki se objavijo na spletnem mestu Komisije in, kadar je to ustrezno, tudi na spletnem mestu evropskega mehanizma za stabilnost.

Mehanizmi za evropsko finančno pomoč so namenjeni ohranjanju finančne stabilnosti EU in evroobmočja, saj lahko finančna stiska v eni od držav članic močno vpliva na makrofinančno stabilnost drugih držav članic. Finančna pomoč je povezana z makroekonomsko pogojenostjo (gre za posojilo, ne za javnofinančno nakazilo), s čimer se zagotovi, da države članice, ki tako pomoč prejemajo, izvedejo potrebne javnofinančne, gospodarske, strukturne in nadzorne reforme. O reformah se doseže dogovor in določijo se v specifičnih dokumentih (memorandumi o soglasju), ki se objavijo na spletnem mestu Komisije in, kadar je to ustrezno, tudi na spletnem mestu evropskega mehanizma za stabilnost.