Zdravila in medicinski pripomočki

01-02-2018

Področje zdravil in medicinskih pripomočkov urejajo pravila enotnega trga, poleg tega gre za področje, ki neposredno vpliva na zdravje ljudi. Zato zanj velja strog pravni okvir, ki varuje zdravje ljudi in zagotavlja varnost teh izdelkov. Ta pravni okvir ureja celotni cikel zdravil in medicinskih pripomočkov, od njihovih preskušanj in testiranj, odobritve njihovega dajanja na trg do nadzora in odpoklica. Dostop do cenovno sprejemljivih zdravil, preprečevanje protimikrobne odpornosti, etično izvajanje kliničnih preskušanj in pobude za raziskave in razvoj so le nekatera ključna vprašanja, s katerimi se na tem področju ukvarja Evropska unija. Da bi bili zakonodajni ukrepi in ukrepi politike v koraku z znanstvenim in tehnološkim napredkom in bi omogočali odziv na nova zdravstvena tveganja, se redno ocenjujejo in spremljajo.

Področje zdravil in medicinskih pripomočkov urejajo pravila enotnega trga, poleg tega gre za področje, ki neposredno vpliva na zdravje ljudi. Zato zanj velja strog pravni okvir, ki varuje zdravje ljudi in zagotavlja varnost teh izdelkov. Ta pravni okvir ureja celotni cikel zdravil in medicinskih pripomočkov, od njihovih preskušanj in testiranj, odobritve njihovega dajanja na trg do nadzora in odpoklica. Dostop do cenovno sprejemljivih zdravil, preprečevanje protimikrobne odpornosti, etično izvajanje kliničnih preskušanj in pobude za raziskave in razvoj so le nekatera ključna vprašanja, s katerimi se na tem področju ukvarja Evropska unija. Da bi bili zakonodajni ukrepi in ukrepi politike v koraku z znanstvenim in tehnološkim napredkom in bi omogočali odziv na nova zdravstvena tveganja, se redno ocenjujejo in spremljajo.