Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS)

01-02-2018

Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS) je večplasten sistem organov mikro- in makrobonitetnega nadzora, ki vključuje Evropski odbor za sistemska tveganja, tri evropske nadzorne organe in nacionalne nadzornike. Namen evropskega sistema finančnega nadzora je zagotoviti dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. ESFS je v fazi spreminjanja zaradi uvedbe bančne unije in izstopa Združenega kraljestva iz EU.

Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS) je večplasten sistem organov mikro- in makrobonitetnega nadzora, ki vključuje Evropski odbor za sistemska tveganja, tri evropske nadzorne organe in nacionalne nadzornike. Namen evropskega sistema finančnega nadzora je zagotoviti dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. ESFS je v fazi spreminjanja zaradi uvedbe bančne unije in izstopa Združenega kraljestva iz EU.