Parlamentarni nadzor varnostnih in obveščevalnih služb v Evropski uniji

15-06-2011

Študija preučuje, kako parlamenti in posebni neparlamentarni nadzorni organi nadzirajo državne varnostne in obveščevalne službe, z namenom izluščiti praktične zglede, ki bi bili Evropskemu parlamentu lahko vodilo pri krepitvi nadzora nad Europolom, Eurojustom, Frontexom in delno tudi Sitcenom. Študija vsebuje več podrobnih priporočil (med drugim za dostop do zaupnih informacij), oblikovanih na podlagi izčrpne ocene naslednjega: (1) trenutnih nalog in pooblastil omenjenih štirih organov; (2) obstoječe ureditve za nadzor nad temi organi Evropskega parlamenta, skupnih nadzornih organov in nacionalnih parlamentov; (3) pravnih in institucionalnih okvirov za parlamentarni in specializirani nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami v državah članicah EU in drugih večjih demokracijah.

Študija preučuje, kako parlamenti in posebni neparlamentarni nadzorni organi nadzirajo državne varnostne in obveščevalne službe, z namenom izluščiti praktične zglede, ki bi bili Evropskemu parlamentu lahko vodilo pri krepitvi nadzora nad Europolom, Eurojustom, Frontexom in delno tudi Sitcenom. Študija vsebuje več podrobnih priporočil (med drugim za dostop do zaupnih informacij), oblikovanih na podlagi izčrpne ocene naslednjega: (1) trenutnih nalog in pooblastil omenjenih štirih organov; (2) obstoječe ureditve za nadzor nad temi organi Evropskega parlamenta, skupnih nadzornih organov in nacionalnih parlamentov; (3) pravnih in institucionalnih okvirov za parlamentarni in specializirani nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami v državah članicah EU in drugih večjih demokracijah.

Zunanji avtor

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)