Socialne in delovne razmere cestnih prevoznikov

15-04-2013

Študija vsebuje analizo socialnih in delovnih razmer poklicnih voznikov v sektorju cestnega tovornega prometa. Osredotoča se na temeljna socialna vprašanja, ki se porajajo v tem segmentu prometa, kot so časi vožnje in počitka ter praktični vidiki, ki vplivajo neposredno na kakovost življenja voznikov, npr. nepravilnosti pri zaposlovanju in ravni prihodkov. Splošni analizi pravnega okvira, ki vključuje zakonodajo EU, ki se nanaša na socialno razsežnost cestnega tovornega prometa, sledijo ugotovitve iz posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in vozniki.

Študija vsebuje analizo socialnih in delovnih razmer poklicnih voznikov v sektorju cestnega tovornega prometa. Osredotoča se na temeljna socialna vprašanja, ki se porajajo v tem segmentu prometa, kot so časi vožnje in počitka ter praktični vidiki, ki vplivajo neposredno na kakovost življenja voznikov, npr. nepravilnosti pri zaposlovanju in ravni prihodkov. Splošni analizi pravnega okvira, ki vključuje zakonodajo EU, ki se nanaša na socialno razsežnost cestnega tovornega prometa, sledijo ugotovitve iz posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in vozniki.

Zunanji avtor

TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori