Današnja tema: Dualno izobraževanje: most čez razburkano vodo?

15-10-2014

Delovne izkušnje v podjetjih zelo cenijo, zato je njihovo pomanjkanje za iskalce prve zaposlitve večja ovira. Mnogi mladi se ujamejo v začarani krog: ne morejo najti prve službe, ker nimajo delovnih izkušenj. Vajeništvo ima dokazano velik vpliv na spodbujanje zaposlitev mladih in je tudi eden od pomembnih razlogov za nizko stopnjo brezposelnosti mladih v nekaterih evropskih državah. Evropska komisija je tako v sporočilu o ponovnem razmisleku kot v sporočilu o brezposelnosti mladih iz leta 2013 države članice pozvala, naj povečajo prizadevanja za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bi bilo prepoznavno na svetovni ravni, s čimer bi povečali kakovost poklicnih spretnosti in znanja, ter za spodbujanje učenja, ki temelji na delu, vključno s kakovostnim vajeništvom, pripravništvom in dualnimi sistemi. Evropski parlament je na zahtevo Odbora za kulturo in izobraževanje objavil študijo, ki obravnava prednosti in pomanjkljivosti dualnega izobraževanja ter razvoj politik v EU-28 v povezavi z uvedbo in/ali izboljšanjem te vrste učenja.

Delovne izkušnje v podjetjih zelo cenijo, zato je njihovo pomanjkanje za iskalce prve zaposlitve večja ovira. Mnogi mladi se ujamejo v začarani krog: ne morejo najti prve službe, ker nimajo delovnih izkušenj. Vajeništvo ima dokazano velik vpliv na spodbujanje zaposlitev mladih in je tudi eden od pomembnih razlogov za nizko stopnjo brezposelnosti mladih v nekaterih evropskih državah. Evropska komisija je tako v sporočilu o ponovnem razmisleku kot v sporočilu o brezposelnosti mladih iz leta 2013 države članice pozvala, naj povečajo prizadevanja za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki bi bilo prepoznavno na svetovni ravni, s čimer bi povečali kakovost poklicnih spretnosti in znanja, ter za spodbujanje učenja, ki temelji na delu, vključno s kakovostnim vajeništvom, pripravništvom in dualnimi sistemi. Evropski parlament je na zahtevo Odbora za kulturo in izobraževanje objavil študijo, ki obravnava prednosti in pomanjkljivosti dualnega izobraževanja ter razvoj politik v EU-28 v povezavi z uvedbo in/ali izboljšanjem te vrste učenja.