Zgodovina proračuna EU

14-06-2019

Proračun Evropske unije ima tri stebre: odhodke, financiranje in revizijo. V tem informativnem gradivu je predstavljen izvor proračuna ter kako se je z večletnim načrtovanjem in letno pripravo proračuna razvijal. Skozi čas so se spreminjale tako proračunske pristojnosti Evropskega parlamenta kot tudi proces njegovega financiranja in revizije. Že odkar je bila leta 1952 ustanovljena čisto prva Evropska skupnost, so med evropskimi institucijami in državami članicami napetosti glede priprave proračuna, pa tudi tesna povezanost reform na področju odhodkov in na področju financiranja.

Proračun Evropske unije ima tri stebre: odhodke, financiranje in revizijo. V tem informativnem gradivu je predstavljen izvor proračuna ter kako se je z večletnim načrtovanjem in letno pripravo proračuna razvijal. Skozi čas so se spreminjale tako proračunske pristojnosti Evropskega parlamenta kot tudi proces njegovega financiranja in revizije. Že odkar je bila leta 1952 ustanovljena čisto prva Evropska skupnost, so med evropskimi institucijami in državami članicami napetosti glede priprave proračuna, pa tudi tesna povezanost reform na področju odhodkov in na področju financiranja.

Zunanji avtor

Dr Giacomo Benedetto