Izobraževanje odraslih in odprti izobraževalni viri

15-09-2015

V tej študiji je obravnavana sedanja uporaba odprtih izobraževalnih virov (OER) pri izobraževanju odraslih, ocenjen njihov potencial in navedena priporočila za politične ukrepe, ob upoštevanju političnih okvirov Evropske komisije. Vključuje tudi nove raziskave o več kot 12 državah članicah, na podlagi sinteze raziskav, ki se že izvajajo v okviru različnih projektov, med njimi projekta POERUP (Policies for OER Uptake – politike za uporabo odprtih izobraževalnih virov) in študije iz leta 2014-15 o skupnih odprtih raziskovalnih virih za Skupno izobraževalno središče (JRC), nadgrajene z dvema novejšima raziskavama za JRC in program vseživljenjskega učenja.

V tej študiji je obravnavana sedanja uporaba odprtih izobraževalnih virov (OER) pri izobraževanju odraslih, ocenjen njihov potencial in navedena priporočila za politične ukrepe, ob upoštevanju političnih okvirov Evropske komisije. Vključuje tudi nove raziskave o več kot 12 državah članicah, na podlagi sinteze raziskav, ki se že izvajajo v okviru različnih projektov, med njimi projekta POERUP (Policies for OER Uptake – politike za uporabo odprtih izobraževalnih virov) in študije iz leta 2014-15 o skupnih odprtih raziskovalnih virih za Skupno izobraževalno središče (JRC), nadgrajene z dvema novejšima raziskavama za JRC in program vseživljenjskega učenja.

Zunanji avtor

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)