Pregled sprejetih sporazumov o partnerstvu

16-11-2015

Študija je celovita analiza sporazumov o partnerstvu, ki jih je sprejelo 28 držav članic EU, ponuja pa tudi vpogled v izvajanje elementov, ki jih je med pogajanji o zakonodajnem okviru podprl Evropski parlament. Raziskava obravnava predvsem skladnost sporazumov o partnerstvu s pravnimi določbami, stanje prehodnega pogojevanja in uskladitev s strategijo Evropa 2020. Opisi strateških odločitev držav članic ter njihovih programskih struktur in orodij za usklajevanje so podani v 28 povzetkih. Rezultati raziskav so zbrani v medsektorski analizi 28 sporazumov o partnerstvu, ki prikazuje razlike in podobnosti med pristopi posameznih držav članic.

Študija je celovita analiza sporazumov o partnerstvu, ki jih je sprejelo 28 držav članic EU, ponuja pa tudi vpogled v izvajanje elementov, ki jih je med pogajanji o zakonodajnem okviru podprl Evropski parlament. Raziskava obravnava predvsem skladnost sporazumov o partnerstvu s pravnimi določbami, stanje prehodnega pogojevanja in uskladitev s strategijo Evropa 2020. Opisi strateških odločitev držav članic ter njihovih programskih struktur in orodij za usklajevanje so podani v 28 povzetkih. Rezultati raziskav so zbrani v medsektorski analizi 28 sporazumov o partnerstvu, ki prikazuje razlike in podobnosti med pristopi posameznih držav članic.