1

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Večletni finančni okvir

01-02-2018

Doslej je bilo sprejetih pet večletnih finančnih okvirov. Z Lizbonsko pogodbo je bil večletni finančni okvir iz medinstitucionalnega sporazuma preoblikovan v pravno zavezujoč akt. Večletni finančni okvir, sprejet za dobo najmanj petih let, mora zagotavljati, da se odhodki Unije izvršujejo na urejen način in v mejah njenih lastnih sredstev. Vsebuje določbe, ki jih je treba upoštevati v letnem proračunu Unije, in s tem postavlja temelje finančne discipline. Uredba o večletnem finančnem okviru določa ...

Doslej je bilo sprejetih pet večletnih finančnih okvirov. Z Lizbonsko pogodbo je bil večletni finančni okvir iz medinstitucionalnega sporazuma preoblikovan v pravno zavezujoč akt. Večletni finančni okvir, sprejet za dobo najmanj petih let, mora zagotavljati, da se odhodki Unije izvršujejo na urejen način in v mejah njenih lastnih sredstev. Vsebuje določbe, ki jih je treba upoštevati v letnem proračunu Unije, in s tem postavlja temelje finančne discipline. Uredba o večletnem finančnem okviru določa zgornje meje odhodkov za širše kategorije odhodkov, opisane v poglavjih. Komisija je 2. maja 2018 objavila predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, 27. maja 2020, po izbruhu korona virusa, pa je vložila posodobljeni predlog za večletni finančni okvir skupaj s predlogom instrumenta za okrevanje, imenovanega Next Generation EU.