15

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Commitments made at the hearing of Adina-Ioana VĂLEAN, Commissioner-designate - Transport

22-11-2019

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

Pravice potnikov

01-02-2018

Namen skupnih pravil je potnikom zagotoviti pri vseh vrstah prevoza minimalno pomoč v primeru večjih zamud ali odpovedi potovanja, predvsem pa zaščititi najbolj ranljive potnike. Pravila določajo tudi mehanizme za dodelitev odškodnine. Kljub temu so pri železniškem ali cestnem prevozu možne številne izjeme, tožbe pred sodišči pa so še vedno pogoste.

Namen skupnih pravil je potnikom zagotoviti pri vseh vrstah prevoza minimalno pomoč v primeru večjih zamud ali odpovedi potovanja, predvsem pa zaščititi najbolj ranljive potnike. Pravila določajo tudi mehanizme za dodelitev odškodnine. Kljub temu so pri železniškem ali cestnem prevozu možne številne izjeme, tožbe pred sodišči pa so še vedno pogoste.

Skupna prometna politika: pregled

01-02-2018

Prometna politika že več kot 30 let spada med skupne politike EU. Poleg odpiranja prometnih trgov in ustvarjanja vseevropskega prometnega omrežja bo imel vse večji pomen model trajnostne mobilnosti, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki ogroža prizadevanja Evropske unije za uresničitev njenih podnebnih ciljev.

Prometna politika že več kot 30 let spada med skupne politike EU. Poleg odpiranja prometnih trgov in ustvarjanja vseevropskega prometnega omrežja bo imel vse večji pomen model trajnostne mobilnosti, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki ogroža prizadevanja Evropske unije za uresničitev njenih podnebnih ciljev.

Mednarodni in kabotažni cestni promet

01-02-2018

Mednarodni in kabotažni cestni prevoz blaga in potnikov sta bila postopoma liberalizirana z vrsto evropskih zakonodajnih aktov.

Mednarodni in kabotažni cestni prevoz blaga in potnikov sta bila postopoma liberalizirana z vrsto evropskih zakonodajnih aktov.

Cestni prevoz: harmonizacija zakonodaje

01-02-2018

Brez harmonizacije zakonodaje v državah članicah ni mogoče vzpostaviti enotnega evropskega trga za cestni promet. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in socialne ukrepe.

Brez harmonizacije zakonodaje v državah članicah ni mogoče vzpostaviti enotnega evropskega trga za cestni promet. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in socialne ukrepe.

Cestnoprometni in varnostni predpisi

01-02-2018

Eden od ciljev EU za desetletje 2010–2020 je bila vzpostavitev evropskega območja varnosti v cestnem prometu. Na tem področju so pristojnosti predvsem nacionalne, evropski ukrepi pa se zato nanašajo na tehnično stanje vozil, prevoz nevarnega blaga in varnost cestnega omrežja.

Eden od ciljev EU za desetletje 2010–2020 je bila vzpostavitev evropskega območja varnosti v cestnem prometu. Na tem področju so pristojnosti predvsem nacionalne, evropski ukrepi pa se zato nanašajo na tehnično stanje vozil, prevoz nevarnega blaga in varnost cestnega omrežja.

Železniški promet

01-02-2018

Namen evropske politike železniškega prometa je vzpostaviti enotni železniški prostor. V desetih letih po začetku odpiranja železniškega sektorja konkurenci leta 2001 so bili sprejeti trije zakonodajni svežnji in ena prenovitev. Četrti sveženj za dokončanje enotnega evropskega železniškega prostora je bil sprejet aprila 2016 (tehnični steber) in decembra 2016 (tržni steber).

Namen evropske politike železniškega prometa je vzpostaviti enotni železniški prostor. V desetih letih po začetku odpiranja železniškega sektorja konkurenci leta 2001 so bili sprejeti trije zakonodajni svežnji in ena prenovitev. Četrti sveženj za dokončanje enotnega evropskega železniškega prostora je bil sprejet aprila 2016 (tehnični steber) in decembra 2016 (tržni steber).

Zračni promet: tržna pravila

01-02-2018

Vzpostavitev enotnega trga za zračni promet v poznih devetdesetih letih je korenito spremenila sektor zračnega prometa in močno prispevala k hitri rasti letalskega prometa v Evropi v zadnjih dvajsetih letih.

Vzpostavitev enotnega trga za zračni promet v poznih devetdesetih letih je korenito spremenila sektor zračnega prometa in močno prispevala k hitri rasti letalskega prometa v Evropi v zadnjih dvajsetih letih.

Zračni promet: enotno evropsko nebo

01-02-2018

Namen pobude za enotno evropsko nebo je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora ter tako povečati učinkovitost upravljanja in navigacijskih služb zračnega prometa. Pobuda, ki je v teku, je po svoji naravi vseevropska in odprta za sosednje države.

Namen pobude za enotno evropsko nebo je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora ter tako povečati učinkovitost upravljanja in navigacijskih služb zračnega prometa. Pobuda, ki je v teku, je po svoji naravi vseevropska in odprta za sosednje države.

Varnost v letalstvu

01-02-2018

Skupni predpisi, ki so se postopno razširili na celotni sektor zračnega prometa, zagotavljajo enotno in visoko raven varnosti[1] na notranjem trgu zračnega prometa.

Skupni predpisi, ki so se postopno razširili na celotni sektor zračnega prometa, zagotavljajo enotno in visoko raven varnosti[1] na notranjem trgu zračnega prometa.