12

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Pravice potnikov

01-02-2018

Namen skupnih pravil je potnikom zagotoviti pri vseh vrstah prevoza minimalno pomoč v primeru večjih zamud ali odpovedi potovanja, predvsem pa zaščititi najbolj ranljive potnike. Pravila določajo tudi mehanizme za dodelitev odškodnine. Kljub temu so pri železniškem ali cestnem prevozu možne številne izjeme, tožbe pred sodišči pa so še vedno pogoste.

Namen skupnih pravil je potnikom zagotoviti pri vseh vrstah prevoza minimalno pomoč v primeru večjih zamud ali odpovedi potovanja, predvsem pa zaščititi najbolj ranljive potnike. Pravila določajo tudi mehanizme za dodelitev odškodnine. Kljub temu so pri železniškem ali cestnem prevozu možne številne izjeme, tožbe pred sodišči pa so še vedno pogoste.

Skupna prometna politika: pregled

01-02-2018

Prometna politika že več kot 30 let spada med skupne politike EU. Poleg odpiranja prometnih trgov in ustvarjanja vseevropskega prometnega omrežja bo imel vse večji pomen model trajnostne mobilnosti, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki ogroža prizadevanja Evropske unije za uresničitev njenih podnebnih ciljev.

Prometna politika že več kot 30 let spada med skupne politike EU. Poleg odpiranja prometnih trgov in ustvarjanja vseevropskega prometnega omrežja bo imel vse večji pomen model trajnostne mobilnosti, predvsem zaradi nenehnega povečevanja emisij toplogrednih plinov v prometnem sektorju, ki ogroža prizadevanja Evropske unije za uresničitev njenih podnebnih ciljev.

Mednarodni in kabotažni cestni promet

01-02-2018

Mednarodni in kabotažni cestni prevoz blaga in potnikov sta bila postopoma liberalizirana z vrsto evropskih zakonodajnih aktov.

Mednarodni in kabotažni cestni prevoz blaga in potnikov sta bila postopoma liberalizirana z vrsto evropskih zakonodajnih aktov.

Cestni prevoz: harmonizacija zakonodaje

01-02-2018

Brez harmonizacije zakonodaje v državah članicah ni mogoče vzpostaviti enotnega evropskega trga za cestni promet. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in socialne ukrepe.

Brez harmonizacije zakonodaje v državah članicah ni mogoče vzpostaviti enotnega evropskega trga za cestni promet. Evropska unija je sprejela fiskalne, tehnične, upravne in socialne ukrepe.

Železniški promet

01-02-2018

Namen evropske politike železniškega prometa je vzpostaviti enotni železniški prostor. V desetih letih po začetku odpiranja železniškega sektorja konkurenci leta 2001 so bili sprejeti trije zakonodajni svežnji in ena prenovitev. Četrti sveženj za dokončanje enotnega evropskega železniškega prostora je bil sprejet aprila 2016 (tehnični steber) in decembra 2016 (tržni steber).

Namen evropske politike železniškega prometa je vzpostaviti enotni železniški prostor. V desetih letih po začetku odpiranja železniškega sektorja konkurenci leta 2001 so bili sprejeti trije zakonodajni svežnji in ena prenovitev. Četrti sveženj za dokončanje enotnega evropskega železniškega prostora je bil sprejet aprila 2016 (tehnični steber) in decembra 2016 (tržni steber).

Zračni promet: tržna pravila

01-02-2018

Vzpostavitev enotnega trga za zračni promet v poznih devetdesetih letih je korenito spremenila sektor zračnega prometa in močno prispevala k hitri rasti letalskega prometa v Evropi v zadnjih dvajsetih letih.

Vzpostavitev enotnega trga za zračni promet v poznih devetdesetih letih je korenito spremenila sektor zračnega prometa in močno prispevala k hitri rasti letalskega prometa v Evropi v zadnjih dvajsetih letih.

Zračni promet: varovanje v civilnem letalstvu

01-02-2018

Namen varovanja v letalstvu, ki ga ne smemo zamenjevati z varnostjo v letalstvu[1], je preprečevanje zlonamernih dejanj zoper zrakoplov, njegove potnike in posadko. Po grozljivih napadih leta 2001 je EU sprejela niz pravil na področju varovanja, da bi se zaščitila varnost civilnega letalstva. Ta pravila se redno posodabljajo, saj se tudi tveganja, s katerimi se moramo soočati, stalno spreminjajo. Države članice imajo pravico uporabljati strožje ukrepe.

Namen varovanja v letalstvu, ki ga ne smemo zamenjevati z varnostjo v letalstvu[1], je preprečevanje zlonamernih dejanj zoper zrakoplov, njegove potnike in posadko. Po grozljivih napadih leta 2001 je EU sprejela niz pravil na področju varovanja, da bi se zaščitila varnost civilnega letalstva. Ta pravila se redno posodabljajo, saj se tudi tveganja, s katerimi se moramo soočati, stalno spreminjajo. Države članice imajo pravico uporabljati strožje ukrepe.

Zračni promet: enotno evropsko nebo

01-02-2018

Namen pobude za enotno evropsko nebo je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora ter tako povečati učinkovitost upravljanja in navigacijskih služb zračnega prometa. Pobuda, ki je v teku, je po svoji naravi vseevropska in odprta za sosednje države.

Namen pobude za enotno evropsko nebo je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora ter tako povečati učinkovitost upravljanja in navigacijskih služb zračnega prometa. Pobuda, ki je v teku, je po svoji naravi vseevropska in odprta za sosednje države.

Varnost v letalstvu

01-02-2018

Skupni predpisi, ki so se postopno razširili na celotni sektor zračnega prometa, zagotavljajo enotno in visoko raven varnosti[1] na notranjem trgu zračnega prometa.

Skupni predpisi, ki so se postopno razširili na celotni sektor zračnega prometa, zagotavljajo enotno in visoko raven varnosti[1] na notranjem trgu zračnega prometa.

Pomorski promet: strateški pristop

01-02-2018

Predpisi EU o pomorskem prometu so osredotočeni zlasti na uporabo načela prostega pretoka storitev ter pravilno uporabo pravil o konkurenci, hkrati pa zagotavljajo visoko raven varnosti, dobre delovne pogoje in okoljske standarde.

Predpisi EU o pomorskem prometu so osredotočeni zlasti na uporabo načela prostega pretoka storitev ter pravilno uporabo pravil o konkurenci, hkrati pa zagotavljajo visoko raven varnosti, dobre delovne pogoje in okoljske standarde.