7

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultura

01-04-2018

Dejavnost Evropske unije na področju kulture dopolnjuje kulturno politiko držav članic na različnih področjih. K temu sodi na primer ohranjanje evropske kulturne dediščine, sodelovanje kulturnih ustanov različnih držav in spodbujanje mobilnosti ustvarjalcev na področju kulture. Na ta sektor vplivajo tudi določbe Pogodb, ki se ne nanašajo izrecno na kulturo.

Dejavnost Evropske unije na področju kulture dopolnjuje kulturno politiko držav članic na različnih področjih. K temu sodi na primer ohranjanje evropske kulturne dediščine, sodelovanje kulturnih ustanov različnih držav in spodbujanje mobilnosti ustvarjalcev na področju kulture. Na ta sektor vplivajo tudi določbe Pogodb, ki se ne nanašajo izrecno na kulturo.

Avdiovizualna in medijska politika

01-04-2018

Avdiovizualna politika v EU je urejena s členoma 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Glavni zakonodajni dokument na tem področju je Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je bila leta 2018 pregledana. Glavni instrument EU za pomoč temu sektorju (zlasti filmu) je MEDIA, podprogram v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da se spoštujeta svoboda in pluralnost medijev.

Avdiovizualna politika v EU je urejena s členoma 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Glavni zakonodajni dokument na tem področju je Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je bila leta 2018 pregledana. Glavni instrument EU za pomoč temu sektorju (zlasti filmu) je MEDIA, podprogram v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da se spoštujeta svoboda in pluralnost medijev.

Šport

01-04-2018

Pristojnosti EU na področju športa so sorazmerno nove, pridobljene šele z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe decembra 2009. EU je pristojna za razvoj z dokazi podprte politike, pa tudi za spodbujanje sodelovanja in upravljanje pobud v podporo telesni dejavnosti in športu po vsej Evropi. V obdobju 2014–2020 je bila v sklopu programa Erasmus+ prvič na voljo posebna proračunska vrstica, iz katere se zagotavlja podpora projektom in mrežam na področju športa.

Pristojnosti EU na področju športa so sorazmerno nove, pridobljene šele z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe decembra 2009. EU je pristojna za razvoj z dokazi podprte politike, pa tudi za spodbujanje sodelovanja in upravljanje pobud v podporo telesni dejavnosti in športu po vsej Evropi. V obdobju 2014–2020 je bila v sklopu programa Erasmus+ prvič na voljo posebna proračunska vrstica, iz katere se zagotavlja podpora projektom in mrežam na področju športa.

Komunikacijska politika

01-04-2018

Potreba po učinkoviti komunikaciji je pravno utemeljena z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki vsem državljanom zagotavlja pravico, da so obveščeni o evropskih zadevah. Institucije EU so razvile več orodij in storitev, da bi ostale v stiku z javnostjo in jo obveščale. Evropska državljanska pobuda vse od svoje uvedbe leta 2012 državljanom omogoča, da se bolj neposredno vključujejo v pripravo nove zakonodaje in evropske zadeve.

Potreba po učinkoviti komunikaciji je pravno utemeljena z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki vsem državljanom zagotavlja pravico, da so obveščeni o evropskih zadevah. Institucije EU so razvile več orodij in storitev, da bi ostale v stiku z javnostjo in jo obveščale. Evropska državljanska pobuda vse od svoje uvedbe leta 2012 državljanom omogoča, da se bolj neposredno vključujejo v pripravo nove zakonodaje in evropske zadeve.

Avdiovizualna in medijska politika

01-11-2017

Avdiovizualna politika v EU je urejena s členoma 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Glavni zakonodajni dokument na tem področju je Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je trenutno (2017) v postopku pregleda. Glavni instrument EU za pomoč temu sektorju (zlasti filmu) je MEDIA, podprogram v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da se spoštujeta svoboda in pluralnost medijev.

Avdiovizualna politika v EU je urejena s členoma 167 in 173 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Glavni zakonodajni dokument na tem področju je Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je trenutno (2017) v postopku pregleda. Glavni instrument EU za pomoč temu sektorju (zlasti filmu) je MEDIA, podprogram v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da se spoštujeta svoboda in pluralnost medijev.