5

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Evropski sistem finančnega nadzora (ESFS)

01-02-2018

Evropski sistem finančnega nadzora je večplasten sistem organov mikro- in makrobonitetnega nadzora, katerega namen je skrbeti za dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. Zajema Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), tri evropske nadzorne organe (EBA, ESMA in EIOPA) in nacionalne nadzornike. Evropski sistem finančnega nadzora se je postopoma spreminjal, da bi upošteval kontekst, v katerem deluje, in sicer uvedbo bančne unije, cilj oblikovanja unije kapitalskih trgov in umik Velike Britanije ...

Evropski sistem finančnega nadzora je večplasten sistem organov mikro- in makrobonitetnega nadzora, katerega namen je skrbeti za dosleden in usklajen finančni nadzor v EU. Zajema Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB), tri evropske nadzorne organe (EBA, ESMA in EIOPA) in nacionalne nadzornike. Evropski sistem finančnega nadzora se je postopoma spreminjal, da bi upošteval kontekst, v katerem deluje, in sicer uvedbo bančne unije, cilj oblikovanja unije kapitalskih trgov in umik Velike Britanije iz EU.

Politika finančnih storitev

01-02-2018

Finančne storitve so eno od pomembnih področij, na katerih si EU prizadeva dokončati notranji trg v smislu prostega pretoka storitev in kapitala. Pri povezovanju trgov lahko ločimo naslednje faze napredka: (1) odstranitev ovir za vstop na trge posameznih držav (1957–1973), (2) harmonizacija državnih zakonov in politik (1973–1983), (3) dokončanje notranjega trga (1983–1992), (4) vzpostavitev območja enotne valute in obdobje pred krizo (1999–2007) ter (5) svetovna finančna kriza in reforme po njej ...

Finančne storitve so eno od pomembnih področij, na katerih si EU prizadeva dokončati notranji trg v smislu prostega pretoka storitev in kapitala. Pri povezovanju trgov lahko ločimo naslednje faze napredka: (1) odstranitev ovir za vstop na trge posameznih držav (1957–1973), (2) harmonizacija državnih zakonov in politik (1973–1983), (3) dokončanje notranjega trga (1983–1992), (4) vzpostavitev območja enotne valute in obdobje pred krizo (1999–2007) ter (5) svetovna finančna kriza in reforme po njej (od leta 2007 naprej). Izstop Združenega kraljestva iz EU prinaša nove izzive in bo imel najverjetneje posledice za sektor finančnih storitev v EU in širše.

Politika varstva konkurence

01-02-2018

Glavni cilj pravil Evropske unije o konkurenci je omogočiti pravilno delovanje notranjega trga Unije kot ključnega gonila za dobrobit državljanov, podjetij in družbe Evropske unije kot celote. Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) v ta namen vsebuje določbe, katerih cilj je preprečiti omejitve in izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. Bolj konkretno prepoveduje protikonkurenčne sporazume med podjetji in zlorabe tržnega položaja prevladujočih podjetij, ki bi lahko negativno vplivali na trgovino ...

Glavni cilj pravil Evropske unije o konkurenci je omogočiti pravilno delovanje notranjega trga Unije kot ključnega gonila za dobrobit državljanov, podjetij in družbe Evropske unije kot celote. Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) v ta namen vsebuje določbe, katerih cilj je preprečiti omejitve in izkrivljanje konkurence na notranjem trgu. Bolj konkretno prepoveduje protikonkurenčne sporazume med podjetji in zlorabe tržnega položaja prevladujočih podjetij, ki bi lahko negativno vplivali na trgovino med državami članicami. Poleg tega so združitve in prevzemi podjetij na ravni Unije pod nadzorom Evropske komisije, ki jih lahko tudi prepove, če bi prišlo do znatnega zmanjšanja konkurence. Državna pomoč, dodeljena v korist posameznega podjetja ali izdelka, ki povzroča izkrivljanje konkurence, je sicer na splošno prepovedana, vendar se lahko v nekaterih posebnih primerih vseeno odobri. Določbe o konkurenci, razen v nekaterih izjemah, veljajo tudi za javna podjetja, javne storitve in storitve splošnega pomena.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.