22

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Avtor
Ključna beseda
Datum

Non-formal learning: Access and validation

10-12-2018

Learning happens in different contexts, over the course of a lifetime, following various possible educational paths, as shown in Figure 1. In adult life, learning ranges from programmes that impart basic skills, learning groups engaged in raising awareness on various issues, mature students at university, open and distance learning, on-the-job training, courses that combine theory with practice, and classes or other learning activities taken in pursuit of a special interest. This infographic explains ...

Learning happens in different contexts, over the course of a lifetime, following various possible educational paths, as shown in Figure 1. In adult life, learning ranges from programmes that impart basic skills, learning groups engaged in raising awareness on various issues, mature students at university, open and distance learning, on-the-job training, courses that combine theory with practice, and classes or other learning activities taken in pursuit of a special interest. This infographic explains the modalities that non-formal learning takes across Member States.

Jezikovna politika

01-09-2017

Evropska unija je v okviru svojih prizadevanj za spodbujanje mobilnosti in medkulturnega razumevanja kot prednostno nalogo določila učenje jezikov in namenja sredstva številnim programom in projektom na tem področju. Večjezičnost je po kriterijih EU pomemben element evropske konkurenčnosti. Zato je eden izmed ciljev jezikovne politike EU, da bi vsak državljan Unije poleg svojega maternega obvladal še dva tuja jezika.

Evropska unija je v okviru svojih prizadevanj za spodbujanje mobilnosti in medkulturnega razumevanja kot prednostno nalogo določila učenje jezikov in namenja sredstva številnim programom in projektom na tem področju. Večjezičnost je po kriterijih EU pomemben element evropske konkurenčnosti. Zato je eden izmed ciljev jezikovne politike EU, da bi vsak državljan Unije poleg svojega maternega obvladal še dva tuja jezika.

Izobraževanje odraslih in odprti izobraževalni viri

15-09-2015

V tej študiji je obravnavana sedanja uporaba odprtih izobraževalnih virov (OER) pri izobraževanju odraslih, ocenjen njihov potencial in navedena priporočila za politične ukrepe, ob upoštevanju političnih okvirov Evropske komisije. Vključuje tudi nove raziskave o več kot 12 državah članicah, na podlagi sinteze raziskav, ki se že izvajajo v okviru različnih projektov, med njimi projekta POERUP (Policies for OER Uptake – politike za uporabo odprtih izobraževalnih virov) in študije iz leta 2014-15 o ...

V tej študiji je obravnavana sedanja uporaba odprtih izobraževalnih virov (OER) pri izobraževanju odraslih, ocenjen njihov potencial in navedena priporočila za politične ukrepe, ob upoštevanju političnih okvirov Evropske komisije. Vključuje tudi nove raziskave o več kot 12 državah članicah, na podlagi sinteze raziskav, ki se že izvajajo v okviru različnih projektov, med njimi projekta POERUP (Policies for OER Uptake – politike za uporabo odprtih izobraževalnih virov) in študije iz leta 2014-15 o skupnih odprtih raziskovalnih virih za Skupno izobraževalno središče (JRC), nadgrajene z dvema novejšima raziskavama za JRC in program vseživljenjskega učenja.

Zunanji avtor

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)

Focus on: Learning in the 21st Century at the EuroScience Open Forum - ESOF 2014

13-05-2015

EuroScience (ES) is an association established in Europe in 1997 with headquarters in Strasbourg (France). It was created based on the model of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). A non-profit grassroots organisation Euroscience was from the outset an association of individuals open to research professionals, teachers, students, science administrators, policy-makers, etc. and generally to any citizen with vested interested in science, technology or humanities and their ...

EuroScience (ES) is an association established in Europe in 1997 with headquarters in Strasbourg (France). It was created based on the model of the American Association for the Advancement of Science (AAAS). A non-profit grassroots organisation Euroscience was from the outset an association of individuals open to research professionals, teachers, students, science administrators, policy-makers, etc. and generally to any citizen with vested interested in science, technology or humanities and their links with society. EuroScience represents not only European scientists of all ages, disciplines and nationalities but also from the business sector and public institutions such as universities and research institutes.

Success Stories in the Field of Education

09-04-2014

This note summarises the results achieved from EU budget resources 2007-2013 devoted to policies in the field of Education.

This note summarises the results achieved from EU budget resources 2007-2013 devoted to policies in the field of Education.

Izvajanje skupnega evropskega jezikovnega okvira v evropskih izobraževalnih sistemih

14-06-2013

Namen študije je analizirati, kako obvezni šolski sistem pristopa k učenju tujih jezikov. Analizira uporabo SEJO pri preverjanjih znanja, pripravi učnih načrtov, učbenikih in usposabljanju učiteljev. Študija ugotavlja, da se splošni pristop SEJO k učenju jezikov izvaja, čeprav povezave med preverjanji znanj in SEJO pogosto niso podprte; pri programih učenja jezikov in učbenikih se upoštevajo kontekstualna uporaba jezika in trditve „zna“, povezava s SEJO pa je vključena v usposabljanje učiteljev. ...

Namen študije je analizirati, kako obvezni šolski sistem pristopa k učenju tujih jezikov. Analizira uporabo SEJO pri preverjanjih znanja, pripravi učnih načrtov, učbenikih in usposabljanju učiteljev. Študija ugotavlja, da se splošni pristop SEJO k učenju jezikov izvaja, čeprav povezave med preverjanji znanj in SEJO pogosto niso podprte; pri programih učenja jezikov in učbenikih se upoštevajo kontekstualna uporaba jezika in trditve „zna“, povezava s SEJO pa je vključena v usposabljanje učiteljev. Kljub temu bi SEJO potreboval nov zagon, da se poveča njegov učinek.

Zunanji avtor

Simon Broek, Inge van den Ende (Panteia)

Youth unemployment: EU policies to tackle unemployment

11-05-2012

More than 5.5 million young people (under 25 year old ) are currently unemployed in the EU. The unprecedented high level of youth unemployment (EU average 22.6% ) exacerbated with widespread precarious forms of work has put the issue of youth employment on the top of EU priorities.

More than 5.5 million young people (under 25 year old ) are currently unemployed in the EU. The unprecedented high level of youth unemployment (EU average 22.6% ) exacerbated with widespread precarious forms of work has put the issue of youth employment on the top of EU priorities.

Erasmus za vse (2014–2020)

16-04-2012

Predlagani program Erasmus za vse (2014–2020) predvideva povezovanje širokega razpona dejavnosti EU v visokošolskem, šolskem in poklicnem izobraževanju, izobraževanju odraslih, mladinski politiki in množičnih športih. V tem informativnem sestavku so predstavljeni in pregledani predlagani okvir, struktura in vsebina ter struktura upravljanja. Poleg tega je podanih deset priporočil, ki zagotavljajo, da predlagani program ne bo samo zasledoval racionalizacije učinkovitosti upravljanja, ampak bo tudi ...

Predlagani program Erasmus za vse (2014–2020) predvideva povezovanje širokega razpona dejavnosti EU v visokošolskem, šolskem in poklicnem izobraževanju, izobraževanju odraslih, mladinski politiki in množičnih športih. V tem informativnem sestavku so predstavljeni in pregledani predlagani okvir, struktura in vsebina ter struktura upravljanja. Poleg tega je podanih deset priporočil, ki zagotavljajo, da predlagani program ne bo samo zasledoval racionalizacije učinkovitosti upravljanja, ampak bo tudi posvečal dovolj pozornosti potrebam posameznih politik različnih sektorjev. Na koncu je podan podroben oris načrtovanega ukrepanja in dodelitve proračunskih sredstev.

Zunanji avtor

Guy Haug and Bernd Wächter

Stanje izvajanja evropskega ogrodja kvalifikacij

15-03-2012

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) je orodje, ki z razvrščanjem kvalifikacij iz nacionalnih sistemov kvalifikacij spodbuja mobilnost delavcev in udeležencev v procesu učenja ter vseživljenjsko učenje. Če analiziramo pomen, izvajanje in prve izide EOK, lahko zaključimo, da je izvajanje ogrodja mogoče oceniti kot uspešno, kljub temu pa obstajajo pomembne težave, ki celostno in zanesljivo izvajanje EOK postavljajo pred hudo preizkušnjo. Vseeno pozivamo k nadaljevanju izvajanja EOK ob izpolnitvi ustreznih ...

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) je orodje, ki z razvrščanjem kvalifikacij iz nacionalnih sistemov kvalifikacij spodbuja mobilnost delavcev in udeležencev v procesu učenja ter vseživljenjsko učenje. Če analiziramo pomen, izvajanje in prve izide EOK, lahko zaključimo, da je izvajanje ogrodja mogoče oceniti kot uspešno, kljub temu pa obstajajo pomembne težave, ki celostno in zanesljivo izvajanje EOK postavljajo pred hudo preizkušnjo. Vseeno pozivamo k nadaljevanju izvajanja EOK ob izpolnitvi ustreznih pogojev.

Zunanji avtor

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)

Youth programmes and policies in the EU

09-12-2011

Whilst commonly understood, "youth" is a difficult concept to define from a policy-making perspective. Nevertheless in the eyes of national governments and European leaders, youth policy has grown increasingly important in recent years.

Whilst commonly understood, "youth" is a difficult concept to define from a policy-making perspective. Nevertheless in the eyes of national governments and European leaders, youth policy has grown increasingly important in recent years.

Partnerji