3

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Avtor
Ključna beseda
Datum

Customs 2020 and Fiscalis 2020 (2014-2020)

13-12-2018

The Customs 2020 programme was established by Regulation No 1294/2013 and is aimed at supporting the functioning of the customs union. The Fiscalis 2020 programme was established by Regulation No 1286/2013 and is aimed at improving the operation of the taxation systems in the internal market and supporting cooperation between the EU Member States.

The Customs 2020 programme was established by Regulation No 1294/2013 and is aimed at supporting the functioning of the customs union. The Fiscalis 2020 programme was established by Regulation No 1286/2013 and is aimed at improving the operation of the taxation systems in the internal market and supporting cooperation between the EU Member States.

Teritorializaciji evropskih politik na področju raziskav in razvoja ter inovacij naproti

15-05-2009

Študija preučuje ozemeljsko razsežnost RTRI (raziskave, tehnološki razvoj in inovacije), kot jih podpirajo strukturni skladi in okvirni program. Izčrpna študija dejavnikov, ki spodbujajo inovacije, razkriva, kaj zaustavlja in kaj spodbuja uresničevanje teritorialnega pristopa RTRI. 23 študij primerov prikazuje pristope, ki spodbujajo inovacije in regionalne inovacije, podprte z evropskimi skladi. Študija ugotavlja, da je treba okrepiti regionalne zmogljivosti za izkoriščanje namenskih kohezijskih ...

Študija preučuje ozemeljsko razsežnost RTRI (raziskave, tehnološki razvoj in inovacije), kot jih podpirajo strukturni skladi in okvirni program. Izčrpna študija dejavnikov, ki spodbujajo inovacije, razkriva, kaj zaustavlja in kaj spodbuja uresničevanje teritorialnega pristopa RTRI. 23 študij primerov prikazuje pristope, ki spodbujajo inovacije in regionalne inovacije, podprte z evropskimi skladi. Študija ugotavlja, da je treba okrepiti regionalne zmogljivosti za izkoriščanje namenskih kohezijskih skladov RTRI in za boljšo vsidranost raziskovalnih projektov na lokalni ravni.

Zunanji avtor

Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH), Csaba Harsanyi (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Lukas Wortmann (Metis GmbH) and Franz Tödtling (University of Economics, Vienna, external expert)

Regional Policy in Finland

16-06-2008

This note provides an overview of Finland, including political arrangements, economic, territorial and regional issues. Finland is currently facing challenges presented by depopulation of rural areas and by an ageing and scattered population, which has a heavy dependence on public services. The country is addressing the need to lengthen the average working life of its workforce, to promote greater productivity in what is, nonetheless, a very successful economy. The note describes Finland's approach ...

This note provides an overview of Finland, including political arrangements, economic, territorial and regional issues. Finland is currently facing challenges presented by depopulation of rural areas and by an ageing and scattered population, which has a heavy dependence on public services. The country is addressing the need to lengthen the average working life of its workforce, to promote greater productivity in what is, nonetheless, a very successful economy. The note describes Finland's approach to regional policy, including its use of European Structural Funds, The note has been prepared in the context of the Regional Policy Committee Delegation to Finland, 20-23 July 2008, and gives particular focus to Pohjois-Pohjanmaa (Northern Ostrobothnia) and Lapland.

Partnerji