Ni bližajočih se dogodkov

Predstavitve

V skladu s členom 193 Poslovnika lahko odbor pripravi predstavitev mnenj strokovnjakov, če meni, da je to bistveno za učinkovit potek njegovega dela v zvezi z določeno zadevo. Predstavitve lahko skupaj pripravita dva ali več odborov. Večina odborov pripravlja redne predstavitve, kar jim omogoča stik s strokovnjaki in razpravljanje o ključnih temah. Na tej strani so prikazane vse dosegljive informacije o predstavitvah v odborih, vključno s programi, plakati in prispevki govornikov.

Delavnice

Delavnice organizirajo tematski sektorji in so vodene v skladu s finančno uredbo. Niso nujno odprte za javnost, vendar se lahko priredijo med zasedanjem odbora.

Delavnice poslancem omogočajo zastavljanje vprašanj in izmenjavo mnenj s strokovnjaki s področij, ki so povezana s parlamentarnim delom ali ki so trenutno aktualna.

Drugi dogodki

Vsi drugi dogodki, povezani s tematiko