Europeiska investeringsbanken

01-02-2018

Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt både inom och utanför EU. Dess aktieägare är EU:s medlemsstater. EIB innehar aktiemajoriteten i Europeiska investeringsfonden (EIF). Tillsammans utgör de EIB-gruppen. Inom ramen för kommissionens investeringsplan för Europa, ingår EIB i en bredare strategi som syftar till att överbrygga det stora investeringsgapet genom att minska vissa risker med projekten för investerarna.

Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt både inom och utanför EU. Dess aktieägare är EU:s medlemsstater. EIB innehar aktiemajoriteten i Europeiska investeringsfonden (EIF). Tillsammans utgör de EIB-gruppen. Inom ramen för kommissionens investeringsplan för Europa, ingår EIB i en bredare strategi som syftar till att överbrygga det stora investeringsgapet genom att minska vissa risker med projekten för investerarna.