Budgetens genomförande

01-01-2018

Kommissionen genomför budgeten på eget ansvar och i samarbete med medlemsstaterna, och genomförandet kontrolleras politiskt av Europaparlamentet.

Kommissionen genomför budgeten på eget ansvar och i samarbete med medlemsstaterna, och genomförandet kontrolleras politiskt av Europaparlamentet.