Fri rörlighet för arbetstagare

01-02-2018

Den fria rörligheten för arbetstagare är en av EU-medborgarnas fyra friheter. Den omfattar arbetstagarnas rätt till rörlighet och uppehälle, familjemedlemmars rätt till inresa och uppehälle och rätten att arbeta i en annan medlemsstat och att behandlas på lika villkor som medborgarna i den medlemsstaten. Begränsningar gäller för offentliga tjänster. Europeiska arbetsmyndigheten är ett särskilt organ för den fria rörligheten för arbetstagare, däribland utstationerade arbetstagare.

Den fria rörligheten för arbetstagare är en av EU-medborgarnas fyra friheter. Den omfattar arbetstagarnas rätt till rörlighet och uppehälle, familjemedlemmars rätt till inresa och uppehälle och rätten att arbeta i en annan medlemsstat och att behandlas på lika villkor som medborgarna i den medlemsstaten. Begränsningar gäller för offentliga tjänster. Europeiska arbetsmyndigheten är ett särskilt organ för den fria rörligheten för arbetstagare, däribland utstationerade arbetstagare.