Läkemedel och medicintekniska produkter

01-02-2018

Läkemedel och medicintekniska produkter är varor som omfattas av den inre marknadens regler och som direkt påverkar människors hälsa. Ett gediget rättsligt ramverk skyddar folkhälsan och garanterar att dessa produkter är säkra. Det omfattar allt, från prövning och testning, till godkännande för försäljning, samt till övervakning och återkallelse. Tillgång till överkomligt prissatta läkemedel, kampen mot antimikrobiell resistens, iakttagande av etiska regler vid kliniska prövningar samt incitament till forskning och utveckling är bara ett fåtal av de viktigaste frågorna som EU arbetar med inom detta område. Åtgärderna inom lagstiftningen och politiken utvärderas och uppföljs regelbundet, för att de ska kunna hålla jämna steg med vetenskapens och teknikens framsteg.

Läkemedel och medicintekniska produkter är varor som omfattas av den inre marknadens regler och som direkt påverkar människors hälsa. Ett gediget rättsligt ramverk skyddar folkhälsan och garanterar att dessa produkter är säkra. Det omfattar allt, från prövning och testning, till godkännande för försäljning, samt till övervakning och återkallelse. Tillgång till överkomligt prissatta läkemedel, kampen mot antimikrobiell resistens, iakttagande av etiska regler vid kliniska prövningar samt incitament till forskning och utveckling är bara ett fåtal av de viktigaste frågorna som EU arbetar med inom detta område. Åtgärderna inom lagstiftningen och politiken utvärderas och uppföljs regelbundet, för att de ska kunna hålla jämna steg med vetenskapens och teknikens framsteg.