Den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare: I – Den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter

01-04-2018

Den samlade marknadsordningen omfattar de marknadsåtgärder som fastställts inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Efter en rad reformer slogs 21 enskilda marknadsordningar 2007 samman till en enda samlad marknadsordning för samtliga jordbruksprodukter. Reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken har samtidigt gradvis gjort jordbrukspolitiken mer marknadsinriktad och minskat interventionsmekanismernas betydelse så att de numera betraktas som ett ”skyddsnät” som endast ska användas i krissituationer.

Den samlade marknadsordningen omfattar de marknadsåtgärder som fastställts inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Efter en rad reformer slogs 21 enskilda marknadsordningar 2007 samman till en enda samlad marknadsordning för samtliga jordbruksprodukter. Reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken har samtidigt gradvis gjort jordbrukspolitiken mer marknadsinriktad och minskat interventionsmekanismernas betydelse så att de numera betraktas som ett ”skyddsnät” som endast ska användas i krissituationer.