Den gemensamma jordbrukspolitikens första pelare: II – Direktstöd för jordbrukare

01-04-2018

Genom 2003 års reform och 2009 års ”hälsokontroll” frikopplades den största delen av direktstödet. Förordning (EU) nr 1307/2013 utgör en enhetlig rättslig grund och en heltäckande regelsamling för ett mer målinriktat, rättvisare och grönare direktstöd för jordbrukare.

Genom 2003 års reform och 2009 års ”hälsokontroll” frikopplades den största delen av direktstödet. Förordning (EU) nr 1307/2013 utgör en enhetlig rättslig grund och en heltäckande regelsamling för ett mer målinriktat, rättvisare och grönare direktstöd för jordbrukare.