Det europeiska vattenbruket

01-01-2018

Det europeiska vattenbruket stagnerar till skillnad från den ökande produktionen av vattenbruksprodukter i världen. I ett försök att hejda denna trend har kommissionen offentliggjort två meddelanden, det första 2002 och det andra 2009, med strategier för att utveckla det europeiska vattenbruket. Strategin från 2002 lyckades inte öka den europeiska produktionen, och den globala ekonomiska krisen har drabbat vattenbruksmarknaden och vattenbruksindustrin. Detta föranledde kommissionen att offentliggöra ett tredje meddelande 2013 i syfte att uppnå en hållbar utveckling av EU:s vattenbruk och föreslå strategiska riktlinjer.

Det europeiska vattenbruket stagnerar till skillnad från den ökande produktionen av vattenbruksprodukter i världen. I ett försök att hejda denna trend har kommissionen offentliggjort två meddelanden, det första 2002 och det andra 2009, med strategier för att utveckla det europeiska vattenbruket. Strategin från 2002 lyckades inte öka den europeiska produktionen, och den globala ekonomiska krisen har drabbat vattenbruksmarknaden och vattenbruksindustrin. Detta föranledde kommissionen att offentliggöra ett tredje meddelande 2013 i syfte att uppnå en hållbar utveckling av EU:s vattenbruk och föreslå strategiska riktlinjer.