Allmän och yrkesinriktad utbildning

01-09-2017

I enlighet med subsidiaritetsprincipen ligger huvudansvaret för utbildningspolitiken hos medlemsstaterna, och Europeiska unionen har endast en stödjande roll. Det finns dock vissa utmaningar som är gemensamma för alla medlemsstater – en åldrande befolkning, brist på kvalificerad arbetskraft, den globala konkurrensen samt förskoleverksamhet – och som därmed kräver gemensamma insatser där länderna samarbetar och lär av varandra[1].

I enlighet med subsidiaritetsprincipen ligger huvudansvaret för utbildningspolitiken hos medlemsstaterna, och Europeiska unionen har endast en stödjande roll. Det finns dock vissa utmaningar som är gemensamma för alla medlemsstater – en åldrande befolkning, brist på kvalificerad arbetskraft, den globala konkurrensen samt förskoleverksamhet – och som därmed kräver gemensamma insatser där länderna samarbetar och lär av varandra[1].