Ungdomar

01-09-2017

Ungdomspolitiken är ett nationellt politikområde. En harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning är inte aktuell. EU har en stödjande roll på detta område. Ungdomsdelen i Erasmus+-programmet uppmuntrar utbyten mellan ungdomar både inom och utanför EU. Under de senaste åren har EU stärkt sin ungdomspolitik, vilket initiativet om europeiska unionens solidaritetskår och projektet DiscoverEU visar.

Ungdomspolitiken är ett nationellt politikområde. En harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning är inte aktuell. EU har en stödjande roll på detta område. Ungdomsdelen i Erasmus+-programmet uppmuntrar utbyten mellan ungdomar både inom och utanför EU. Under de senaste åren har EU stärkt sin ungdomspolitik, vilket initiativet om europeiska unionens solidaritetskår och projektet DiscoverEU visar.