Afrika

01-01-2018

Förbindelserna mellan EU och Afrika regleras av Cotonouavtalet och den gemensamma strategin EU-Afrika, som båda innehåller politiska, ekonomiska och utvecklingsrelaterade dimensioner. EU arbetar aktivt för att främja fred och säkerhet i Afrika och samarbetar med Afrikanska unionen (AU) i olika politiska dialoger, bland annat om demokrati och mänskliga rättigheter. Migration har blivit ett centralt inslag i förbindelserna mellan Afrika och EU. Europeiska utvecklingsfonden är fortfarande den främsta kanalen för EU:s utvecklingssamarbete i Afrika.

Förbindelserna mellan EU och Afrika regleras av Cotonouavtalet och den gemensamma strategin EU-Afrika, som båda innehåller politiska, ekonomiska och utvecklingsrelaterade dimensioner. EU arbetar aktivt för att främja fred och säkerhet i Afrika och samarbetar med Afrikanska unionen (AU) i olika politiska dialoger, bland annat om demokrati och mänskliga rättigheter. Migration har blivit ett centralt inslag i förbindelserna mellan Afrika och EU. Europeiska utvecklingsfonden är fortfarande den främsta kanalen för EU:s utvecklingssamarbete i Afrika.